Loading Events
  • This event has passed.

טקס להענקת פרס קמפוס ליוצרים בראשית דרכם לרון סגל ולהשקת ספרו 'מוזיקת חתולים'

31 במאי 2018, 21:00 - 19:00

מוזיקת חתוליםהקרן ע"ש ד"ר אוג'ן יוסף קמפוס; הוצאת הקיבוץ המאוחד; כנרת, זמורה-ביתן, דביר; ומכון הֶקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמחים להזמין לטקס הענקת הפרס ע"ש ד"ר אוג'ן יוסף קמפוס ליוצרים בראשית דרכם לרון סגל ולהשקת ספרו זוכה הפרס 'מוזיקת חתולים' (כינרת, זמורה-ביתן, דביר; הוצאת הקיבוץ המאוחד; ומכון הֶקשרים).

בתוכנית:
דברים על הפרס ועל יוסף אוג'ן קמפוס: גב' עדנה דובואה
דבר השופטים בפרס (פרופ' חיים באר, גב' עדנה דובואה, ד"ר עמרי הרצוג וד"ר גדעון טיקוצקי)
על הספר: מוריה דיין קודיש
הנחייה וקריאת קטעים מן הספר: ד"ר גדעון טיקוצקי; רון סגל
דבר הזוכה

"סיפור פשוט", שבזי 36, נוה צדק, תל אביב
יום חמישי, 31 במאי, בשעה 19:00