Loading Events
  • This event has passed.

בגוף ראשון – סדנת כתיבה לפרוזה אוטוביוגרפית

4 בנובמבר 2014, 21:00 - 19:00
| $2200

סדנה לפרוזה מהרהרת, משחקית, פרגמנטרית ואוטוביוגרפית
בהנחיית הסופרת והעורכת עדי שֹורק

הסדנה מורכבת מ-12 מפגשים בנושאים – זיכרון, חלום, יומיום, היפוכי בדיה, יומן ומכתב
בסדנת הכתיבה "בגוף ראשון" נקרא וניצור טקסטים המחצינים את האלמנט האישי שביסודם אך הופכים אותו, באופנים שונים, למרקם סיפורי וליצירת פרוזה.
נשוטט בגבולות המציאות והבדיון בעקבות מרסל פרוסט, ז'ורז' פרק, גרטרוד שטיין, נטלי סארוט, לאה גולדברג ואחרים. נחפש את האפשרויות להסב את הזיכרון והנסיון הפרטי לכדי סיפור, ולא בזכות עלילה מסועפת ושמות בדויים.
נתור אחר אלמנטים שונים המאפשרים לטוות מארג ייחודי של פרוזה אוטוביוגרפית – צרופי שעטנז, היפוכי בדיה ומציאות, שימוש בקטעי מכתב ויומן, חלום, זיכרון ופרטי יומיום, שזירת פנטזיה ו"שקר" אל תוך "האמת"; נבדוק את האפשרויות של שפת ההרהור, את איכויות הפרוזה השירית; נאמץ כתיבה משחקית כמנגנון משחרר; נלך לאיבוד בשפה כדי למצוא את מנעד קולך.

המפגשים כוללים הכרות עם טקסטים והתנסויות מעשיות בכתיבה. אין צורך בניסיון כתיבה קודם.

נושאי המפגשים:

1-3     מפגשי זיכרון | תנועה במאגרים פנימיים עם מרינה צווטאייבה ומרסל פרוסט
4-5     מפגשי חלום | קו תפר בין בדיון ומציאות בעקבות יוסל בירשטיין, זופיה רומאנוביצ'ובה ואחרים
6-8     מפגשי יומיום |  איסוף חומרי יומיום ושיטוט-משחקי בעקבות ז'ורז' פרק, אסתר אורנר      וגרטרוד שטיין
9        היפוכי בדיה | כיצד מגלים ומצפינים הקשרים אוטוביוגרפיים, בעקבות לאה גולדברג, ריינר מריה רילקה וז'ורז' פרק
10-11 מפגשי יומן ומכתב | שימוש בחומרי כתיבה גולמית – בעקבות אנני ארנו, לידיה פלם ואחרים
12      סוף, וחזרה | בדיקה של וריאציות, איסוף, הצטברות וחזרה

עדי שֹורק היא סופרת ועורכת סדרת "ושתי" בהוצאת רסלינג. ספרה "לפעמים מאבדים אנשים", ראה אור לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים. כמותו, גם ספריה הקודמים – הרומן "שבע מטרוניתות", הנובלה "חללים" ומחזור הסיפורים "תיירות פנים" – זכו לשבחי הביקורת ולהתבחנות מיידית בשדה הספרות הישראלי.
סדרת "ושתי" בעריכתה יצרה מארג של קולות ייחודיים ופורצי דרך, ביניהם: קת'רין מנספילד, דילן תומס, אמילי דיקנסון, קולט, נטלי סארוט, אנני ארנו, גרטרוד שטיין, ז'ורז' בטאיי, סלמאן נטור ועוד רבים אחרים.

המפגשים יתקיימו מידי יום ג' בין השעות 19:00 – 21:00
מפגש ראשון:ביום ג'  4/11/14
לפרטים והרשמה: 03-5107040 או בדוא"ל: [email protected]
יש להרשם מראש. מספר מקומות מוגבל.