שלטון עצמי / מהטמה גנדהי

אדםעולם, 194 עמודים
72 ₪
15/08/2016

מהינדית: נועם שרון

עריכה מדעית, פתח דבר ואחרית דבר: שמעון לב

הספר שלטון עצמי (במקור: הִינְד סְוָורָג')  הינו ספר ההגות הפוליטי המקורי היחידי שחיבר מוֹהַנְדָס קָרָמַצָ'נְד גַּנְדְהִי (לימים מָהַטְמָה גַּנְדְהִי). חוקרי גַּנְדְהִי מחשיבים אותו לספרו רב ההשפעה והשנוי ביותר במחלוקת, והוויכוח עליו מתנהל עד היום. גַּנְדְהִי עצמו הוסיף להפנות את תומכיו אל החיבור הזה, וגם שנים רבות אחרי כתיבתו טען כי לא היה משנה בו דבר. קורא המבקש להתוודע למשנתו של המנהיג ההודי הדגול אינו זקוק ליותר מחיבור קצר זה, המזקק את עולם המחשבה ה"גַּנְדְהִיני" ואת ערכיו, ומצייר בצבעים בהירים את האידיאל האנושי שהציב לעצמו ולעולם. ואמנם, הספר משמש עד היום נקודת התחלה וסיום להבנת משנתו, בבחינת כל תורתו כולה על רגל אחת.

הספר מלווה בביאורים נרחבים, הקדמה ואחרית דבר מאת שמעון לב, מחוקרי גנדהי החשובים בעולם. אל הספר מצורף החיבור מכתב להינדו מאת לב טולסטוי, אשר השפיע על גנדהי רבות בעת כתיבת שלטון עצמי.

 

תוכנו של הספר מתאים גם לילדים. הוא מלמד את בשורת האהבה במקום השנאה. הוא מחליף אלימות בהקרבה עצמית. הוא מציב את כוח הנשמה כנגד הכוח הגס. אני מצווה אותו לאלה אשר יטרחו לקראו.

מ"ק גנדהי

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך