על הרודנות / טימותי סניידר

הקיבוץ המאוחד, 105 עמודים
62 ₪
19/05/2019
כבר הדמוקרטיות הקדומות חזו קריסה והשתלטות של רודנים.
 
כפי שמתאר המחבר בספר זה, אנחנו איננו מחוסנים מפני איום זה, ויתר על כן, המבנה הפוליטי של הדמוקרטיות המודרניות מתמודד עם איומים חדשים, לא שונים בהרבה ממה שניצלוה הרודנויות שפשו בעולם במאה העשרים. אנחנו איננו יותר חכמים ויותר מחוסנים מן האירופים שחזו בדמוקרטיה הנכנעת לפאשיזם, לנאציזם או לקומוניזם.
 
היתרון היחיד שלנו הוא שאנחנו יכולים ללמוד מן הניסיון שלהם.
 
המחבר פורש לפנינו עשרים דרכים להבחין באיומים ולהימנע מהם.

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך