סקס אחר / עורכים: אייל גרוס | עמליה זיו | רז יוסף

רסלינג, 664 עמודים
94 ₪
20/07/2016

מבחר מאמרים בלימודים להט"ביים וקוויריים ישראליים

מאת: אייל גרוס, עמליה זיו ורז יוסף (עורכים)

 

רומזים לנו שיש סקס אחר.
טוב שמישהו יודע על זה.
אם יש סקס אחר
הביאוהו לכאן
ונדעהו נדבר גלויות,
יש או אין.

    יונה וולך, שיר קדמשנתי

תחום הלימודים הקוויריים קשור בטבורו לקהילת הלהט"ב שממנה צמח; הוא תורם להעצמתה של קהילה הסובלת עדיין מהומופוביה, סטיגמה ואפליה בתחומים רבים. ספר חלוצי זה, ראשון מסוגו בישראל, מנגיש היבטים מגוונים של חוויית החיים הלהט"בית המקומית ומנכיח את תרומתה הביקורתית של נקודת המבט הלהט"בית. הספר כולל מאמרים המבוססים ברובם על עבודות שהוצגו בכנסי סקס אחר. המאמרים עוסקים בסוגיות של מיניות וזהות מגדרית בחברה הישראלית, בביקורת התרבות הישראלית מזווית קווירית מקשת רחבה של דיסציפלינות: היסטוריה, לימודי תרבות, משפטים, קולנוע, סוציולוגיה ועוד.

סקס אחר מחולק לחמישה שערים מרכזיים: השער הראשון עוסק במיניות ולאומיות, אחד הצירים המרכזיים של המחקר הקווירי בישראל. השער השני מציע מבטים היסטוריים על הבניית ההומוסקסואליות – או העדרה של הבניה כזו – בתקופות שונות ובשדות שיח הגמוניים שונים. השער השלישי עוסק באקטיביזם קווירי בשנות האלפיים, תוך כדי דיון בזיקות בין אקטיביזם להטב"י לאקטיביזם פוליטי בהקשרים אחרים. השער הרביעי דן בהבניה ובמשטור של הזמן והמרחב בשרות הנורמטיביות המינית והמגדרית, כמו גם במרחבים המציעים התנגדות למשטרי הנורמליות. השער החמישי פונה לסוגיות של זהות וייצוג; הוא דן בצורך של הקהילה הלהט"בית להתמודד עם העדר ייצוג תקשורתי או עם ייצוגים סטריאוטיפיים.

עורכי הספר: פרופ' אייל גרוס מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. ד"ר עמליה זיו היא ראש התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. פרופ' רז יוסף הוא מרצה ללימודי קולנוע וראש המגמה העיונית לתואר ראשון בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש באוניברסיטת תל-אביב.

 

הספר "סקס אחר" מסמן את המאבק בישראל וחוגג את הצלחתו. בשנות ה–80 וה–90 של המאה שעברה התעוררו תודעה ופעילות הומו־לסבית וקווירית חזקות וגאות בישראל. פעילים נאבקו על זכותם להחזיק בנטייתם המינית בלי להיפגע מכך. רוב המאמרים באסופה מציגים היבטים שונים ומרתקים של חוויית החיים בשנים אלה ואחריהן, ואת קורות המאבק בממסד, בנורמה, בסטיגמה וברדיפה.

גבריאל בוקובזה

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך