ספקות ואהבות: יהודה עמיחי - חיים / עידו בסוק

שוקן, 485 עמודים
125 ₪
03/02/2020

שירתו של יהודה עמיחי (2000-1924), שחולל מהפכה בשירה העברית והיה מהבולטים שבמשוררי המאה העשריםכבשה את לבם של קוראים רבים בישראל ובעולםעמיחיחתן פרס ישראל לשירהזכה לפופולריות עצומהוספרי השירה שלו תורגמו לכארבעים שפות – יותר מכל משורר ישראלי אחר.

ביוגרפיה זו מתארת את שלבי התפתחותו של יהודה עמיחישנולד כלודוויג פוֹיפֶר בווירצבורג שבגרמניה למשפחה דתית ועלה עם הוריו לארץ ישראל ב־1936. היא פורסת את שלבי חייותקופת לימודיו בגן ובבית הספר היהודי בגרמניהשהותו עם הוריו במושבה פתח תקווהלימודיו בבית הספר הדתי המתקדם בירושליםהתגייסותו לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ושהותו במצריםשם גילה את השירה האנגלו־אמריקאית המודרנית שהטביעה חותמה על עיצוב שירתוהשתתפותו במלחמת השחרורתפקודו כמורה ותלמיד באוניברסיטהנישואיו ושלושת ילדיוופרסומו הבין־לאומי.

הביוגרפיה משלבת תיאור מדוקדק של חייוחיי החברה שלו וקשריו עם משוררים ואמנים אחריםוכן דיון בהופעת ספרי השירההפרוזה והמחזות שכתב ויחס הביקורת וקהל הקוראים אליהםכולל פרשנות תמציתית ליצירתו.

ד"ר עידו בסוק הוא משוררמתרגם וחוקר ספרות והיסטוריההמחקרים שפרסם עסקו בספרות של תקופת ה"יישובובהיסטוריה של יהודי פולין בין מלחמות העולםב־2017 ראתה אור ביוגרפיה פרי עטו על המשורר שאול טשרניחובסקי: "ליופי ונשגב לבו ערשאול טשרניחובסקי – חיים".

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך