מתנות החתונה / שמעון אדף

54 ₪
21/08/2014

היא אמרה שהסתכלה אל מוצא הנהרות, שאין אלמוות אחר. בדרך חזרה הידהדו במוחי משום מה המילים, התהום ﬠמוסת הכוכבים של ישות אחרת. ﬠבר זמן ﬠד שתפסתי שמכשיר הניווט הציﬠ מסלול שונה מזה שבו הגﬠתי. הנתיב התפתל בין גושי ﬠצים, חצה גשרונים ונחלים, שום נוף ﬠירוני לרפואה, במרחק אולי יכולתי לאתר קווי מתאר של אסמים ומכלאות בקר.

ﬠצרתי את המכונית. השמים התכהו בשוליהם. מן המרחב הפרוש ﬠלה והתגבש זרזיף של ﬠוננ שביקﬠ את בהלתי. יצאתי להמריץ את הדם ברגלי שהלכו ונמוגו. אותו ﬠונג של השתכחות לא פג גם כשרגלי התמצקו. ﬠמדתי איתן ורועד למול ההתכהות, הﬠצים. איך הכרתי את הﬠונג הזה, שדבר בניסיוני לא הכין אותי אליו וידﬠתי באותה שﬠה, כפי שאני יודﬠ ﬠכשיו, רק לכנותו בשם ﬠמום, חסר תוכן, מקורב. הוא ﬠמד מﬠבר לכל כאב שהזדמן לי, לכל צווחה שנאצרה בזמן מן הזמנים באיברי.

ברומן מתנות החתונה כותב בדרכו הייחודית הסופר והמשורר שמעון אדף עולם מלא קסם וחידה, רגש ופחד ומנסה למפות באופן מעמיק ומלא מחשבה קשרי אהבה והתפוגגות האהבה, גורל, ניסיון, זכרון ותשוקה. 

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך