מחשבות על נעליים / אורי ברטל ועינת לידר - עורכים

רסלינג, 549 עמודים
81 ₪
21/09/2014

 

 

במרוצת ההיסטוריה יוצגו נעליים ביצירות חזותיות, ספרותיות והגותיות רבות מספור, ייצוגים אשר הפכו אותן לאובייקט תשוקה אולטימטיבי המעורר ומפעיל אותנו רגשית.

בשונה מפרטי לבוש אחרים, דווקא הנעליים – אשר צורתן נשמרת ומשמרת את טביעת רגלו הייחודית של האדם שנעל אותן גם בשעה שהוא עצמו נעדר מהמקום – הפכו בתודעה האנושית לסמל ולסימן בעל כוח אשר מייצר ומפעיל תהליכים תרבותיים מורכבים הנוגעים בסוגיות של זהות, מגדר ומיניות.

על מנת לעורר מחשבות על נעליים כאובייקט אשר מתפקד כמתווך מרכזי במערכת החברתית, סורקת אסופת מאמרים זו את תפקידן ההיסטורי, הפוליטי, החברתי, התרבותי, האתנוגרפי, התקשורתי, הפסיכולוגי והכלכלי של הנעליים.

הספר מחשבות על נעליים מתמקד בריבוי המשמעויות שנלוו לנעליים בתרבות; הוא מנסה להאיר את מורכבותן כאובייקט רב-משמעי המעוצב בידי אדם, אך בה בעת מעצב, יוצר ומחולל אותו.

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך