לקראת פילוסופיה של הצילום / וילם פלוסר

רסלינג, 135 עמודים
81 ₪
12/06/2014

במהלך השיטוט על גבי פני השטח של הדימוי המבט תופס את המרכיבים בזה אחר זה ובתוך כך מייסד ביניהם יחסים זמניים. הוא עשוי לשוב למרכיב בתמונה שאותר קודם לכן ולהפוך את ה”לפני” ל”אחרי”: הזמן המשוחזר במהלך הסריקה הוא חזרה נצחית של הזהה. ואולם בה בעת המבט מייצר גם יחסי משמעות בין המרכיבים של הדימוי. הוא עשוי לחזור שוב ושוב אל מרכיב מסוים בדימוי ולהעלותו מעל לשאר המרכיבים בתור מה שמעניק להם משמעות. באופן הזה הרכבים שונים של משמעות נוצרים כאשר מרכיב אחד מעניק משמעות לאחר, ושואב בתורו את משמעותו מהאחרים. המרחב שנבנה מחדש על ידי הסריקה הוא מרחב של משמעות הדדית.

בספר לקראת פילוסופיה של הצילום מפרק ומנתח וילם פלוסר, הוגה דעות בין-תחומי, מושגים כמו דימוי, דמיון, פולחן הטקסט, מערך, מציאות, פענוח, אנתרופיה ועוד. הטקסט המרתק הזה שראה אור לראשונה ב1983 מאפשר מחשבה מחדש לא רק על דיסציפלינת הצילום אלא על החיים המורכבים והחדשים שחווים כולנו בעולם הדיגיטלי. 

תרגום: יונתן ו. סואן

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך