העבד / יצחק בשביס זינגר

עם עובד, 279 עמודים
76 ₪
26/02/2019

תלמיד חכם יהודי שבימי גזירות ת"ח נמכר לעבד לאיכר פולני, הוא גיבורו של רומן אהבה והרפתקאות זה, המצטיין בסגולות הסיפור ובקסם הפולקלור, שהקנו לסופר יצחק בשביס-זינגר שם בינלאומי וזיכוהו בשנת 1978 ב"פרס נובל לספרות".

פרשת האהבה האסורה, המלווה נפתולי נפש, בין העבד היהודי ובין בת אדוניו הנוצרייה, משולבת בתיאורי ההווי הססגוני של הפולנים והיהודים במאה השבע-עשרה.
תרגום חדש לרומן, שיצא לאור בעברית לפני כארבעים שנה ונדפס שלושים ואחת הדפסות.

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך