המוסיקה של המהפכה - נתן זך 1955-1966 / אורי הולנדר

68 ₪
03/07/2017

סדרת מבט אחר – עיונים בביקורת ובפרשנות

הספר המוסיקה של המהפכה הוא ניסיון ראשון לבחון יסוד מהותי, שלא הוברר עד כה, ביצירתו של נתן זך – מקום המוסיקה בעולמו. בשני מובנים תסייע בחינה זו להבין את מניעיה של המהפכה השירית שחולל זך ואת תהליך השתלטותו על קנון השירה העברית: מצד התהליך הפנים-יצירתי של יצירתו, ובמובן החברתי-פוליטי המשתמע מקריאת שיריו ומאמריו כטקסטים שנכתבים במרחב תרבותי מוגדר – החברה הישראלית של שנות החמישים והשישים.

מתוך התבססות על ניתוח מפורט של שירים רבים משל זך ועל בדיקת כתביו העיוניים, מבקש ספר זה לתאר את מערכת היחסים הדיאלקטית עם "הניגון" האלתרמני ככוח מניע, שהעימות הנמשך עמו הִפְרָה את שירתו של זך בשלב הראשון והמכונן של יצירתו (1955–1966).

אורי הולנדר פרסם ספרי שירה, תרגום, מסה ומחקר, ביניהם "פרלודים" (מסות על ספרות ומוסיקה, מוסד ביאליק 2013)  ו"ציידי הפרפרים של מונמנטר" (מסות על ספרות, נהר, 2016). הספר הזה הוא עיבוד של עבודת הדוקטור שלו, שנכתבה באוניברסיטה העברית.

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך