הו! 18 / עורך: דורי מנור

הקיבוץ המאוחד, 254 עמודים
49 ₪
04/07/2019

הו! 18:

תרגומים לשירים מאת מיטב היוצרות והיוצרים בשירה העולמית.

עורך: דורי מנור
הכרך שבידיכם הוא האסוּפּה השנייה של שירה מתורגמת מבית "הו!", והוא ממשיך את המסורת שבּהּ פתחנו בכרך 13. אמנם בכל כרך וכרך של כתב העת אנחנו מקצים מקום לתרגומי שירה חדשים, אבל מדי כמה כרכים אנחנו מבקשים להרחיב את המבט ולהקדיש את המקום כולו לשירה מתורגמת, כדי לאפשר מבט רוחבּי ומעמיק יותר במבחר משירת העולם. והרי מתן קול עברי לחוויה הקוסמופוליטית פוקחת העיניים של קריאה בשירה ממקומות ומדורות שונים הוא מעשה שירי חיוני, שיש בו כדי להרחיב את גבולותיה של השירה העברית ולספק לה מקורות חדשים של השראה ושל יופי.
אסוּפּת השירים הנוכחית בנויה ברוּבּהּ באופן כרונולוגי, מפני שקריאה כזאת מאפשרת לנו לעבור, במובן מסוים, מסלול הדומה במשהו למסלולה של הציוויליזציה שלנו. מיד נפרט על כך, אך לפני כן נספר על שני מדורים החורגים מן הסדר הכרונולוגי, והם יוצאי דופן ומרכזיים מאוד בכרך הנוכחי: אחד מהם נקרא "גָלויות, מיעוטים, יהדויות", והשני מציג — בפרסום ראשון! — מבחר של תרגומים גנוזים מאת לאה גולדברג.

[…] אֲנִי אִטִּית כְּמו הָעולָֹם וְסַבְלָנִית מְאֹד.
הֶחֳדָשִׁים חולְֹפִים וּמִתְהַפְּכִים בִּי,
הַשֶּׁמֶשׁ וְהַכּוכָֹבִים מִתְיַחֲסִים אֵלַי.
הַלְּבָנָה דּואֶֹגֶת לִי בְּאֹפֶן אִישִׁי יותֵֹר:
הִיא חוזֶֹרֶת וְחולֶֹפֶת עַל פָּנַי, נוגַֹהַת כְּאָחותֹ רַחְמָנִית.
הַאִם מָה שֶׁעָתִיד לִקְרותֹ מֵסֵב לָהּ צַעַר? אֵינִי חושֶֹׁבֶת כָּךְ.
הַפּורִֹיּוּת פָּשׁוּט מַכָּה אותָֹהּ בְּתַדְהֵמָה.

מתוך "שלוש נשים", סילביה פלאת
מאנגלית: אנה הרמן

אֶשָּׁבַע בַּתְּאֵנִים וּבַזֵּיתִים
וּבְהַר סִינַי
כִּי בָּרָאנוּ אֶת הָאָדָם בַּצּוּרָה הַמְּתֻקֶּנֶת בְּיותֵֹר
וְאָז הֶחְזַרְנוּהוּ אֶל שֵׁפֶל הַשִּׁפְלוּת
הַאֵין אֱלהִֹים הַטּובֹ שֶׁבַּשּׁופְֹטִים?


מתוך הקוראן (סורת אלתִּין, "סורת התאנים")
מערבית: אלמוג בהר

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך