האדם והטבע / א.ד גורדון

מאגנס, 313 עמודים
88 ₪
26/01/2020

"האדם והטבע", יצירתו המרכזית של אהרן דוד גורדון (1860-1922), נכתבה ברובה בעשור השני של המאה העשרים. זוהי יצירה פילוסופית מקורית, שיש בה תורת מוסר, אסתטיקה ופילוסופיה של הדת. בד בבד עם ההישג העצום שבעצם העמדתה של פילוסופיה חובקת כול בעברית, גורדון דן ביצירה זו בסוגיות שהיו למרכזיות ובוערות יותר ויותר בדורות שלאחריו, כמו אקולוגיה, מגדר והתחדשות יהודית. לכן אין זה מפתיע שכתביו של גורדון שבו בימינו להלך קסם על צעירים ומתעניינים חדשים. בשיבה אל הטבע, כמו בקריאה אל חיי עבודה, קורא גורדון לחיי מלאות יצירתיים. קריאה זו רלוונטית גם לעולם האורבני שבו חיים כיום רוב תושבי ישראל והאנושות כולה.

יובל גובני ורון מרגולין, עורכי מהדורה חדשה זו של "האדם והטבע", כללו בה קטעים מתוך ארכיון דגניה א' שהושמטו מן המהדורות הקודמות של הספר. במבוא לספר עומדים ערוכים על האופן שבו הוא חורג מעטפת המקום והזמן שבו נכתב כדי להסביר את הגל החדש של העיסוק וההתעניינות בהגותו של גורדון. בשולי החיבור נוספו גם דברי פרשנות של העורכים, וגן מידע ביבליוגרפי וביוגרפי על החיבורים והאישים הנזכרים בו, וביניהם הגותו של פרידריך ניטשה, שהשפעתו על גורדון נסקרת באחרית הדבר מאת יעקב גולומב.

"אדם כגורדון נראה כאילו הוא מתהלך עם כוחות הטבע במישרין ולא באמצעות הצורות החברתיות. חזיון יקר המציאות הוא בתוכנו. וכשם שגורדון בלתי-תלוי הוא לגבי החברה כן בלתי-תלוי הוא לגבי ההיסטוריה… יש שמתקרבים לו בזה, אבל אין אדם שהדביקו; לא מצאנו כמותו".

– מרטין בובר

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך