גיבור דורנו / מיכאיל לרמונטוב

אחוזת בית, 207 עמודים
72 ₪
26/08/2013

כאן עלי לפרש מעט את הסיבות שהניעוני לפרסם ברבים את צפונות לבו של אדם שלא הכרתיו מימי. אילו הייתי ידידו – ניחא: רכלנותם הזדונית של ידידי אמת היא מן המפורסמות; אבל אני ראיתי אותו רק פעם אחת בחיי, על אם הדרך, ומכאן שאיני יכול לחוש כלפיו משטמה לא נתפסת, שבמסווה של ידידות היא מייחלת רק למותו או למפלתו של הזולת האהוב, על מנת לשפוך על ראשו קיתון של תוכחות, עצות, לעג ורחמים.  (עמ' 75)

מיכאיל לרמונטוב, מגדולי המשוררים של רוסיה, כתב רומן אחד בטרם נהרג בקרב ב-1841. נילי מירסקי תרגמה את גיבור דורנו שבמרכזו פצ'ורין, גבר הרפתקן ושרמנטי, שעל אף האגוצנטריות שלו מובאת דרך עיניו ביקורת על החברה הרוסית. 

ספרים נוספים שעשויים לעניין אותך