נורית זרחי - סיפור פשוט - חנות ספרים עצמאית בנווה צדק 03-5107040

הבית הגבוה והבית הנמוך

קֹדֶם גַרְנּוּ בַּבַיִת הַּגָבֹוּהַ, אֲבָל אִּמָאָ אמְרָה שֶהּוא קְצָת שָבור וְעַד שֶּיתַּקְנו אֹותֹו נֵלְֵך לַבַיִת הַנָמּוְך. בַבֹקֶר יָצָאתִי לֶחָצֵר שֶל הַבַיִת הַנָמוך. ֹלא רָאִיתִי אֶת הַיָם וְלא רָאִיתִי אֶת הַמְכֹונִיֹות ׁשֶנֹוסְעֹות...

להמשך קריאה ⟩

פוקסיה ופוקסין

"מי ראה את החתולה שלי?" אמרה המלכה בדמעות עוד יותר רטובות. "מישהו חיב לחפש אותה!" "לכי את!" אמרה למשרתת גדושה."אני?" שאלה גדושה, "אני שונאת חתולים!""אבל הוד רוממותי אוהבת!" אמרה...

להמשך קריאה ⟩